ویژه تابستان (جمعه هر هفته) / 6 شب و 7 روز
قیمت تور از: 
850$
Bravo Airways
شماره تور: 
PRMUK001
 • خدمات تور: 

   بلیط رفت و برگشت هواپیمایی BRAVO AIR - ترانسفر فرودگاهی - هتل با صبحانه - اخذ روادید کشور اوکراین - سیم کارت - بیمه مسافرتی - یک گشت نیم روزی در کیف به همراه نهار اوکراینی - تور لیدر فارسی زبان مجرب 

  مدارک لازم: 

  ۱- اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

  ۲- ۲ قطعه عکس رنگی تمام رخ ۴*۳ با زمینه سفید که با عکس پاسپورت یکی نباشد.

  ۳- گواهی شغلی

  الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

  ب-وکال: پروانه وکالت.

  ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میزان حقـوق دریافتـی

  د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

  ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق

  و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

  ز-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق

  ط-(دانش آموزان، دانشجویان) اصل نامه اشتغال به تحصیل جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـلاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل رضایتنامـه کتبـی از مدیریـت مدرسـه بـا ذکـر تاریـخ سـفر الزامـی میباشـد.

  ۴- کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی (در اندازه واقعی و هرکدام در یک صفحه A4 باشد)

  ۵-پرینت بانکی با حداقل مانده حساب ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر.(برای هر نفر پرینت یا تمکن مالی با مهر و امضا بانک برای  هر نفر لازم است)

  *توضیحات تکمیلی:سرپرست خانواده می تواند برای کلیه اعضا خانواده اصل این پرینت را قرار دهد.

  ۶- چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پس از بررسی مدارک)

  ۷-پر کردن فرم سفارت و مشخصات فردی.

  توضیحات: 

  *در صورت عدم صدور ویزا توسط سفارت، آژانس هیچگونه تعهدی برای صدور ویزا نخواهد داشت و پس از کسر 150$ الباقی مبلغ استرداد می گردد.

  *مدت زمان اخذ ویزا 15 روز کاری می باشد.

  *پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است.

 • ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی

   بلیط رفت و برگشت هواپیمایی BRAVO AIR

   هتل با صبحانه

   اخذ روادید کشور اوکراین

   سیم کارت

   یک گشت نیم روزی در کیف به همراه نهار اوکراینی

   تور لیدر فارسی زبان مجرب

 • اوکراین, کیف
  نرخ دو تخته : 850$
  نرخ یک تخته : 930$
  خدمات هتل :
  • BB*3
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : N/A
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 700$
  اوکراین, کیف
  نرخ دو تخته : 950$
  نرخ یک تخته : 1130$
  خدمات هتل :
  • BB*3
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : N/A
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 700$
  اوکراین, کیف
  نرخ دو تخته : 1180$
  نرخ یک تخته : 1640$
  خدمات هتل :
  • 4*BB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : N/A
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 700$
  اوکراین, کیف
  نرخ دو تخته : 1480$
  نرخ یک تخته : 2080$
  خدمات هتل :
  • 5*BB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1040$
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 700$
  اوکراین, کیف
  نرخ دو تخته : 1480$
  نرخ یک تخته : 2080$
  خدمات هتل :
  • 5*BB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 940$
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 700$
 • سه قطعه عکس تمام رخ ۳*۴ یا ۶*۴
  در هنگام ثبت نام، ارایه کپی پاسپورت مسافرین محترم برای اخذ بیمه مسافرتی الزامی است.
  اصل پاسپورت بااعتبار ۷ ماه